Arbeitszeitkonto – Konto czasu pracy

Decydując się na rozpoczęcie pracy za granicą, warto zapoznać się z informacjami na temat konta czasu pracy, czyli tzw. Arbeitszeitkonto. Jest to bardzo popularna forma rozliczenia wśród niemieckich pracodawców.

Co to jest konto czasu pracy?
Konto czasu pracy (Arbeitszeitkonto) to narzędzie pozwalające na elastyczne zarządzanie czasem pracy. Gromadzona jest na nim część godzin nadliczbowych wypracowanych w danym miesiącu kalendarzowym, czyli przekraczających gwarantowany czas pracy.

Co ważne, na swoim koncie czasu pracy można zgromadzić łącznie 130 godzin. Z kolei pracownik może wykorzystać do 21 godzin ujemnych. Oznacza to, że przy przepracowanych 20 godzinach, dana osoba nie może wykorzystać więcej niż 41 godzin. Należne pracownikowi dodatki za wspomniane nadgodziny, są wypłacane wraz z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym zostały one wypracowane.

Jak wygląda rozliczenie czasu pracy?
Dodatki z tytułu wypracowanych nadgodzin wypłacane są wraz z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym zostały wypracowane. Jeśli na AZK zgromadzi się 130 godzin, wszystkie godziny wykraczające ponad minimalny czas pracy, są wypłacane pracownikowi na bieżąco.

W momencie zakończenia współpracy z pracodawcą, dodatnie saldo konta czasu pracy jest rozliczane na dwa sposoby:


  1. Jest oddawane pracownikowi w postaci czasu wolnego. Dzieje się tak, gdy jest on w trakcie okresu wypowiedzenia.
  2. Dodatkowe godziny zostają wypłacane wraz z jego ostatnim wynagrodzeniem.

⚠ UWAGA: hrXP w praktyce na AZK odkładane jest ok. 10 godzin miesięcznie. Pamiętaj, że liczba godzin zgromadzonych na koncie czasu pracy jest widoczna na pasku płac.


Opublikowano

w

przez

Tagi: