Aż 60{8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7} pracowników hrXP skorzystało ze wsparcia podczas pandemii COVID-19

Gospodarka światowa powoli zostaje odmrożona i dźwiga się po gwałtownym zahamowaniu spowodowanym globalną pandemią koronawirusa. Dzisiaj chcemy podzielić się z Wami tym, jak nasza firma poradziła sobie w tak trudnym dla pracodawców i pracowników czasie.

Jesteśmy agencją zatrudniającą osoby do pracy w różnych magazynach na terenie całych Niemiec. Nie chcieliśmy redukować ilości pracowników, i tym samym pozbawić ich źródła dochodu i utrzymania, dlatego z uwagą śledziliśmy działania niemieckiego rządu podczas przygotowywania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. Zależało nam na tym, aby utrzymać firmę na odpowiednim poziomie i zabezpieczyć naszych pracowników.

Dziś możemy się pochwalić, że jako jedna z nielicznych agencji zatrudnienia na niemieckim rynku zaoferowaliśmy naszym pracownikom rozwiązanie zaproponowane przez rząd – rekompensatę z tytułu skróconego czasu pracy (Kurzarbeitergeld). Pracownik, który był zwolniony ze świadczenia pracy jednocześnie otrzymywał 60{8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7} średniego wynagrodzenia (w przypadku osób posiadających dzieci – 67{8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7}). Wsparcie to stanowiło średnio ok. 800€ miesięcznie dla osoby zatrudnionej na umowie o pracę na 130h. Takie rozwiązanie pozwoliło nam przetrwać ten najtrudniejszy czas.

Część naszych pracowników to tzw. pendlerzy – osoby codziennie dojeżdżające z Polski do pracy do Niemiec. Dla nich rząd niemiecki również przygotował rekompensatę finansową z powodu ograniczeń w codziennym przekraczaniu granicy. Każdy pracodawca miał możliwość wystąpienia o zwrot poniesionych kosztów za wynajęcie mieszkania dla pracownika, aby ten nie musiał rezygnować z pracy i mógł czasowo zamieszkać w Niemczech. Zwrot oferowany przez państwo niemieckie to kwota 65€ dziennie przypadająca na jednego pracownika.

HR XPERIENCE GROUP intensywnie pracowało, aby umożliwić naszym pracownikom skorzystanie z rozwiązań proponowanych przez rząd niemiecki. Towarzysząca temu niepewność nie pomagała, ale teraz wiemy, że podjęte ryzyko i wysiłek włożony w ogrom pracy administracyjnej, jaką wykonaliśmy, się opłacał.

Podsumowując: dzięki wprowadzonym rozwiązaniom udało się objąć wsparciem aż 60{8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7} osób. Pracownicy mieli co prawda zmniejszone czasowo wynagrodzenie, ale nie stracili pracy, co jest niewątpliwie sukcesem ostatnich miesięcy.

W stosunku do każdej osoby w naszej firmie zawsze kierujemy się zasadą fair play, i tak też było tym razem. Podejmujemy działania mające na celu integrowanie, promowanie i wspieranie osób w nowym miejscu zatrudnienia poprzez tworzenie stabilnego i bezpiecznego środowiska pracy oraz życia.


BIS ZU 60{8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7} DER HRXP-MITARBEITER HABEN WÄHREND DER COVID-19-PANDEMIE VON UNTERSTÜTZUNG PROFITIERT

Die Weltwirtschaft zu neuem Leben und erholt sich von dem plötzlichen Stillstand, der durch die globale Coronavirus-Pandemie verursacht wurde. Heute möchten wir Ihnen mitteilen, wie unser Unternehmen es geschafft hat, in einer für Arbeitgeber und Arbeitnehmer so schwierigen Zeit zu bestehen.

Wir sind ein Personaldienstleister, der in verschiedenen Logistikzentren in ganz Deutschland Mitarbeiter beschäftigt. Wir hatten kein Interesse daran, wertvolle Mitarbeiter zu verlieren und diesen damit die Einkommensquelle und Lebensgrundlage zu entziehen. Wir haben die Aktivitäten der Regierung der Bundesrepublik Deutschland täglich verfolgt und uns jeden Tag neu an die sich ständig verändernden Vorgaben angepasst. So konnten wir immer sofort reagieren und alle für uns möglichen Unterstützungen des deutschen Staates frühzeitig beantragen und für uns sowie unsere Mitarbeiter in Anspruch nehmen. So ist es uns gelungen das Unetrnehmen abzusichern und unseren Mitarbeitern ebenfalls Sicherheit zu geben.

Wir konnten ein von der Regierung zur Verfügung gestelltes Werkzeug nutzen – die Kurzarbeit. Ein Arbeitnehmer, dem hätte gekündigt werden müssen, erhielt 60{8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7} des Gehalts (67{8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7} für Personen mit Kindern) für den Zeitraum, den er seine Arbeitsleistung nicht erbringen konnte. Diese Lösung ermöglichte es uns, diese äußerst schwierige Zeit zu überstehen, ohne Corona-Krise bedingt Kündigungen aussprechen zu müssen.

Einige unserer Mitarbeiter sind so genannte Pendler – Menschen, die täglich aus Polen zur Arbeit nach Deutschland und zurück fahren. Für sie bereitete die deutsche Regierung auch einen finanziellen Ausgleich wegen der Beschränkungen des täglichen Grenzübertritts vor. Jeder Arbeitgeber hatte die Möglichkeit, eine Rückerstattung für die Anmietung einer Wohnung für den Arbeitnehmer zu beantragen, so dass dieser seinen Arbeitsplatz nicht aufgeben musste und vorübergehend in Deutschland leben konnte. Die vom deutschen Staat angebotene Erstattung beträgt 65,00 EUR pro Tag und Arbeitnehmer.

Die HR XPERIENCE GROUP hat intensiv daran gearbeitet, unsere Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, von den von der deutschen Regierung angebotenen Lösungen zu profitieren. Die damit einhergehende Ungewissheit hat nicht geholfen, aber jetzt wissen wir, dass sich die eingegangenen Risiken und der Aufwand für die enorme administrative Arbeit, die wir geleistet haben, gelohnt hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Dank der eingeführten Lösungen konnten bis zu 60{8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7} der Menschen unterstützt werden. Obwohl die Gehälter der Beschäftigten vorübergehend gekürzt wurden, haben sie ihren Arbeitsplatz nicht verloren, was zweifellos ein Erfolg ist.

Unseren Mitarbeitern fühlen wir uns verpflichtet. Faire Bedingungen sind uns sehr wichtig. Wir streben sichere und zuverlässige Arbeitsbedingungen an, die Grundlage für ein solides privates Lebensumfeld sind. Dieses erreichen wir durch Integration, individuelle Förderung und Unterstützung am neuen Lebensmittelpunkt. Eine langfristige Beziehung zu unseren Mitarbeitern dient unseren gegenseitigen Interessen. Diese sind geprägt durch transparente Kommunikation, erfolgreiche Zusammenarbeit und gegenseitige Wertschätzung innerhalb eines Rahmens gemeinsam getragener Ideale.


Opublikowano

w

przez

Tagi: