COVID-19: Co powinieneś wiedzieć chcąc wyjechać do pracy w Niemczech

W branży logistycznej oraz automotive zaczyna się wysoki sezon, tj. zwiększone zapotrzebowanie na pracowników. W związku z tym pojawia się coraz więcej ofert pracy, szczególnie dla osób z Polski, które mimo korona-kryzysu są bardziej atrakcyjne ze względu na proponowane zarobki.

HR XPERIENCE GROUP, jako agencja pracy, przywiązuje szczególną wagę do troski o dobro pracownika, dlatego mamy dla Was kilka wskazówek, o których należy pamiętać wyjeżdżając do pracy w Niemczech.

Jako pierwsze i najważniejsze jest zachowanie dystansu społecznego, czyli unikanie bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi i utrzymywanie bezpiecznej odległości – co najmniej 1,5m. Dalece niewskazany jest uścisk dłoni czy przytulanie, nawet prywatnie. Kiedy kaszlesz bądź kichasz pamiętaj, aby zakryć usta i nos, a jeśli nie masz przy sobie chusteczki możesz to zrobić przy pomocy zgiętej w łokciu ręki. I, co ważne, dezynfekuj dłonie przeznaczonymi do tego celu środkami lub myj ręce wodą z mydłem przez min. 30 sekund.

W Niemczech obowiązuje nakaz zasłaniania maseczką ochronną ust oraz nosa podczas przebywania w miejscach publicznych oraz w pracy. Pamiętaj, aby maseczka była noszona tylko przez Ciebie, oraz o:

  • dezynfekcji rąk zarówno przed, jak i po ściągnięciu maseczki,
  • unikaniu zanieczyszczenia jej wnętrza,
  • zmianie maseczki w zależności od wykonywanej aktywności fizycznej (maksymalnie po 3 godzinach).

Pamiętaj! Jeśli wystąpią u Ciebie problemy zdrowotne spowodowane noszeniem maseczki oddal się na bezpieczną odległość od innych, zdejmij maskę, zdezynfekuj ręce oraz koniecznie poinformuj przełożonego.

Kiedy w Twoim zakładzie pracy wymagane jest zebranie większej ilości osób, np. szkolenie, czy spotkanie pamiętaj o zachowaniu przynajmniej 1,5m odległości od innej osoby. Zwróć uwagę, aby ograniczano je maksymalnie do 6-ciu osób jednocześnie. Także w strefach przeznaczonych dla osób palących powinieneś ściśle przestrzegać tych zasad.

Jeśli to tylko możliwe, używaj do wykonywania pracy tych samych narzędzi i sprzętów, nie wymieniać się nimi z innymi pracownikami. Jeśli nie jest to możliwe, po każdym użyciu dokładnie je wyczyść! Odzież ochronna (obuwie, rękawice, rękawice robocze itp.) powinna być używana tylko i wyłącznie przez Ciebie.

Na wielu magazynach w jakich hrXP zatrudnia swoich pracowników używa się różnych wózków (widłowe, wysokiego składu, ameisa’y). Jeśli korzystasz z nich w czasie swojej pracy to oczyścić dokładnie wszelkie powierzchnie kontaktu np. siedziska, kierownicę, po ich użyciu i przed przekazaniem innemu pracownikowi.

Często zdarza się, że pracownicy grupowo dojeżdżają do magazynów jednym autem. Również i tu wskazane jest zachowanie środków bezpieczeństwa. Jeśli będziesz korzystać z komunikacji miejskiej bezwzględnie używaj maseczki ochronnej oraz zachować bezpieczną odległość.

W swoim gospodarstwie domowym lub mieszkaniu pracowniczym powinieneś zachować środki ostrożności. Pamiętaj, że dla poprawnej dezynfekcji naczyń program Twojej zmywarki do naczyń powinien być ustawiony na co najmniej 60°C. Regularne wietrzenie pomieszczeń poprawia jakość powietrza i służy higienie!

Podane przez nas zasady i zalecenia są istotne, a ich przestrzeganie pozwala zachować bezpieczeństwo i uchronić siebie oraz swoich bliskich przed zarażeniem się koronawirusem.

W razie jakichkolwiek pytań zespół hrXP służy pomocą i może szczegółowo odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące zasad panujących w zakładach pracy na poszczególnych projektach.

Aplikuj, aby wyjechać do pracy: http://hr-xp.com/PracujWmagazynieNiemcy

Zadzwoń, jeśli masz pytania: +48 91 852 17 41


Allgemeine Unterweisung – Corona-Verhaltensregeln

In der Logistik- und Automobilbranche beginnt die Hochsaison, d.h. die Nachfrage nach Arbeitskräften steigt. Daher gibt es immer mehr Stellenangebote, vor allem für Menschen aus Polen, die trotz der Kronenkrise durch die vorgeschlagenen Verdienste attraktiver sind.

Die HR XPERIENCE GROUP legt als Arbeitsagentur besonderen Wert auf das Wohlergehen des Arbeitnehmers, daher haben wir einige Tipps für Sie, die Sie beachten sollten, wenn Sie in Deutschland arbeiten möchten.

Den direkten Kontakt zu anderen Personen vermeiden, mind. 1,5 m Sicherheitsabstand einhalten -> keine Hände schütteln, keine Umarmungen, auch nicht im privaten Bereich!

Husten-undNiesetikettebeachten->Armbeugenutzen!3. Handhygiene einhalten -> Hände waschen (hautschonender) geht vor desinfizieren!

Handhygiene einhalten -> Hände waschen (hautschonender) geht vor desinfizieren!

VerwendungeinesMund-undNasenschutzesbeiTätigkeiten,beidenender Sicherheitsabstand (1,5 m) nicht eingehalten werden kann!

Wichtig:

  • Vor und nach dem Absetzen der Maske zwingend Hände desinfizieren!
  • Eine Kontamination der Masken-Innenseite vermeiden!
  • Bei gesundheitlichen Beschwerden während des Tragens: Gefahrenbereich verlassen, Maske absetzen, Hände desinfizieren, Führungskraft informieren
  • Die Maske darf nur vom selben Träger benutzt werden!
  • Die Tragedauer der Maske ist von der körperlichen Aktivität abhängig – nach max. 3 Stunden sollte ein Wechsel stattfinden!

Bei Vor-Ort-Unterweisungen Sicherheitsabstand (1,5 m) einhalten und max. 6 Personen gleichzeitig unterweisen! In den Raucherbereichen ist ebenfalls der Sicherheitsabstand von 1,5 m strikt einzuhalten!

Es kommt häufig vor, dass Mitarbeiter in Gruppen mit einem Auto zu den Lagerhäusern fahren. Auch hier ist es ratsam, Sicherheitsmaßnahmen beizubehalten. Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen, müssen Sie unbedingt eine Schutzmaske tragen und einen Sicherheitsabstand einhalten. Bei Nutzung der Busse ist zwingend der Sicherheitsabstand einzuhalten und generell eine Mund- und Nasenschutzmaske zu tragen!

Werkzeuge und sonstige Arbeitsmittel möglichst nur personenbezogen verwenden. Ist dies nicht möglich, ist eine Reinigung nach deren Benutzung durchzuführen. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) darf nur personenbezogen genutzt werden (Arbeitsschuhe, Arbeitshandschuhe o.ä.). Oberflächen der FFZ (Steuereinrichtungen, Sitze o.ä.) nach Nutzung und vor Übergabe an einen anderen Mitarbeiter reinigen.

Sie sollten in Ihrem Haushalt oder Ihrer Arbeitswohnung Vorsichtsmaßnahmen treffen. Geschirrspüler zur Desinfektion des Geschirrs sind mindestens auf 60°C einzustellen. Ein regelmäßiges Lüften der Räume fördert die Luftqualität und dient der Hygiene.

Die Prinzipien und Empfehlungen, die wir gegeben haben, sind wichtig, und ihre Befolgung trägt dazu bei, die Sicherheit aufrechtzuerhalten und Sie und Ihre Angehörigen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen.

Wenn Sie Fragen haben, steht Ihnen das hrXP-Team gerne zur Verfügung und kann Ihre Fragen zu den Regeln des Unternehmens für einzelne Projekte ausführlich beantworten.


Opublikowano

w

przez

Tagi: