Dodatek na dzieci – Kinderzuschlag 2020

Kinderzuschlag jest niemieckim świadczeniem rodzinnym przyznawanym rodzicom, którzy uzyskują niskie dochody. Oznacza to, że dodatek ten nie zostanie wypłacony rodzicom dzieci, którzy przebywają na tzw. Harz IV, czyli nie pracują lub ich zarobki w ogóle nie starczają na utrzymanie rodziny. Kindergeldzuschlag przysługuje obok (nie zamiast!) Kindergeld. Ma na celu wsparcie najuboższych rodzin i zwalczanie biedy przede wszystkim wśród dzieci.

Komu przysługuje Kinderzuschlag?

Świadczenie mogą otrzymać rodzice, których dochody umożliwiają utrzymanie jedynie ich samych. Zarobki, które uzyskują nie wystarczają zatem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem całej rodziny.

Kinderzuschlag przysługuje na dzieci poniżej 25 roku życia, jeśli:

  • zamieszkują one wspólnie w gospodarstwie domowym rodzica ubiegającego się o świadczenie, nie są w związku małżeńskim, nie żyją w zalegalizowanym związku partnerskim,
  • na dziecko pobierane jest świadczenie Kindergeld, lub też nie jest ono pobierane tylko ze względu na otrzymywane inne świadczenia, które wykluczają pobieranie Kindergeld,
  • rodzic ubiegający się o Kinderzuschlag nie ma prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych Arbeitslosengeld II (inaczej nazywanego ALG II lub Hartz IV),
  • rodzice osiągają wymagany dochód minimalny i nie przekraczają dochodu maksymalnego.

Kinderzuschlag nie przysługuje bezrobotnym rodzicom, którzy pobierają zapomogę socjalną Hartz IV (Arbeitslosengeld II). Osoby, które straciły pracę i otrzymują świadczenie Arbeitslosengeld I, mają prawo do Kinderzuschlag.

Ile wynosi Kinderzuschlag?

W 2020 roku maksymala wysokość Kinderzuschlag wynosi 185 euro miesięcznie na każde uprawnione dziecko.

Może zostać ona pomniejszona o dochody dziecka, np. kiedy dziecko pracuje dorywczo. Jeżeli dochód dziecka przekracza powyższą kwotę, świadczenie w ogóle nie będzie przysługiwać.

Gdzie można złożyć wniosek o Kinderzuschlag?

Podobnie jak Kindergeld, wniosek o Kinderzuschlag należy również złożyć w Familienkasse. Link do aktualnego wniosku wraz z tłumaczeniem znajdziecie na samym dole tego artykułu!

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o Kinderzuschlag?

  • Umowę najmu, zaświadczenia o wysokości czynszu (wyciągi z konta)
  • Decyzję o Wohngeld (jeśli dotyczy)
  • Paski z wypłaty lub inne zaświadczenia o dochodach
  • Bilety na środki transportu publicznego
  • Paski z wypłaty lub inne zaświadczenia o dochodach partnera

Warto wiedzieć, że oprócz Kinderzuschlag, rodziny z niskimi dochodami mogą się również starać o świadczenia na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły (Bildungs- und Teilhabepaket) oraz Wohngeld! Oprócz tego osoby uprawnione do otrzymania dodatku na dziecko są zwolnione z opłat KiTa.

Jaki wpływ mają dochody oraz majątek na wysokość Kinderzuschlag?

Maksymalne limity dochodów zostały zniesione z dniem 1 stycznia 2020 roku, co oznacza, iż rodziny o wyższych dochodach również mają teraz dostęp do dodatku na dziecko. Należy jednak mieć na uwadze, iż wyższe dochody oraz własny majątek (zarówno rodziców, jak i dziecka), powodują obniżkę Kinderzuschlag. Ponadto dochód rodziców jest obecnie naliczany w wysokości 45 procent, a nie 50 procent.

Ile wynosi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o Kinderzuschlag?

Po złożeniu wniosku, Familienkasse sprawdza Wasze dane oraz dostarczone dokumenty. W przypadku, jeśli brakuje jakiegoś zaświadczenie, Familienkasse zwróci się z prośbą o jego dostarczenie.

Ważne: Czas rozpatrywania wniosku nie zmienia czasu jego otrzymania. Oznacza to, że Kinderzuschlag otrzymacie od dnia złożenia wniosku, a nie otrzymania decyzji.


Opublikowano

w

przez

Tagi: