Jak rozwiązać umowę telekominikacyjną?

Firmy telekomunikacyjne w Niemczech prześcigają się w pomysłach jak utrzymać obecnego klienta. Nawet jeśli abonent rozwiąże umowę, operator używa różnych sztuczek, aby przekonać go do pozostania w sieci.

Sztuczki operatorów telekomunikacyjnych w Niemczech

Operatorzy telekomunikacyjni w Niemczech często kontaktują się z abonentami drogą pocztową, informując o niedopełnionych formalnościach dotyczących rozwiązania umowy. Proszą w wysłanym piśmie o kontakt telefoniczny w celu wyjaśnienia sprawy. Wtedy to pracownik call center składa abonentowi korzystną ofertę ważną tylko w danym dniu. Nieświadomy klient pod presją zgadza się na proponowaną ofertę w ten sposób wiążąc się z operatorem na kolejne 24 miesiące.

Umowę abonamentową można rozwiązać, jeśli:

– jesteś konsumentem i nie działasz w imieniu firmy

– zawarłeś umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez internet, telefon, pocztę, faks, publicznie, w swoim mieszkaniu.

Uwaga: Zawierając umowę w placówce operatora nie można od niej odstąpić!

Warto wiedzieć, że umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych można rozwiązać nawet jeżeli została aktywowana karta SIM. W takim przypadku należy jedynie uregulować opłaty za wykorzystany abonament, minuty czy inne.

Do kiedy można zerwać umowę abonamentową w Niemczech?

Konsumenci, zgodnie z § 355 BGB, mają 14 dni na odstąpienie od umowy. Okres ten rozpoczyna się w momencie, gdy klient został poinformowany przez operatora o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy, na przykład droga elektroniczną lub w dokumentach przesłanych pocztą. Warto wiedzieć, że na operatorze spoczywa obowiązek udowodnienia, że otrzymaliście prawidłową instrukcję odwołania!

Jeśli nie otrzymacie od operatora żadnych instrukcji dotyczących odstąpienia od umowy, okres jej zerwania zostanie przedłużony o 12 miesięcy. Zatem poo upływie 14 dni będziecie mieli cały rok na odstąpienie od niej.

Jak rozwiązać umowę abonamentową w Niemczech?

Po zawarciu umowy abonamentowej w Niemczech w formie ustnej lub przykładowo przez internet, należy sprawdzić, czy zostały dołączone instrukcje dotyczące odstąpienia od umowy. Jeżeli operator poinformował Was o tym prawidłowo, to od tego momentu rozpoczyna się 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy.

W jakiej formie musi nastąpić zerwanie umowy?

Od czerwca 2014 r. obowiązujące prawo do odstąpienia od umowy stanowi, że odwołanie nie musi już mieć formy pisemnej. Umowę możecie także zerwać telefonicznie. W tym wypadku należy jednak zachować ostrożność, ponieważ trudno jest udowodnić tego typu odstąpienie od umowy. Dlatego warto jest jednak korzystać z formy listownej lub mailowej.


Opublikowano

w

przez

Tagi: