Jak zachować się w miejscu wypadku w Niemczech?

Jeśli kiedykolwiek będziesz uczestnikiem wypadku lub kolizji w Niemczech, warto żebyś wiedział jak zachować się w takiej sytuacji. Pod wpływem emocji i stresu łatwo zapomnieć o ważnych rzeczach, o których powinieneś pamiętać.

Najważniejsze to zachować spokój i pamiętać o:

 1. Zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
  • Włączenie świateł awaryjnych
  • Założenie kamizelki odblaskowej
  • Ustawienie trójkąta ostrzegawczego w odległości ok. 100 m
  • W przypadku niewielkich szkód należy niezwłocznie usunąć pojazd ze strefy zagrożenia
  • W przypadku większych szkód nie należy usuwać śladów wypadku i zaczekać aż wypadek zostanie przyjęty
 2. Zawiadomieniu służb ratunkowych
  • Dzwoniąc pod nr 110 lub 112 (darmowe połączenie z komórki, z tzw. Notrufsäule, czyli ustawionego przy autostradzie słupa z telefonem do wzywania pomocy w nagłych przypadkach).
 3. Zebraniu dokumentacji związanej z miejscem wypadku i uczestniczącymi pojazdami
  • Należy obejrzeć dokumenty uczestników wypadku
  • Warto zanotować ważne dane np. rejestrację drugiego pojazdu, adres kierowcy, jego ubezpieczyciela, numer polisy ubezpieczeniowej.
  • Powinno się dokładnie zapisać miejsce i czas zdarzenia
  • Warto zrobić zdjęcia wypadku i wszystkich pojazdów w nim uczestniczących
  • Dobrze jest zanotować nazwiska i adresy możliwych świadków zdarzeniaNależy spisać protokół wypadku i dać go do podpisu wszystkim uczestnikom zdarzenia
 4. Zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela
  Informacje jakimi powinieneś koniecznie wymienić się z pozostałymi uczestnikami wypadku:
  • Numery rejestracyjne pojazdów
  • Adres właściciela pojazdu (ważne: jeśli kierowca nie jest właścicielem pojazdu, wtedy należy zanotować także adres kierowcy!)
  • Rodzaj udziału w zdarzeniu
  • Dane ubezpieczyciela sprawcy wypadku wraz z numerem polisy
  • Dokładne miejsce i czas zdarzenia
  • Nazwiska i adresy możliwych świadków

Kiedy należy włączyć w sprawę policję?

Policję należy powiadomić na pewno wtedy, kiedy poprzez wypadek została wyrządzona krzywda jakiejś osobie, ktoś został ranny. Również w przypadku dużych szkód materialnych albo gdy uczestnicy zdarzenia są pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jeśli natomiast chodzi o niewielkie uszkodzenia pojazdów, to wezwanie policji nie jest konieczne!

Jeśli kwestia winy nie jest jednoznaczna lub w wypadku uczestniczą pojazdy czy kierowcy z zagranicy, wskazane jest aby na miejsce zdarzenia wezwać policję.

Poinformuj ubezpieczalnie o wypadku

Jeśli jesteś sprawcą wypadku należy poinformować firmę ubezpieczeniową. Zazwyczaj taki obowiązek zawarty jest w warunkach umowy. Ona zajmie się dalszym postępowaniem. Jeśli wypadek powstał nie z Twojej winy, wtedy należy poinformować w pierwszej kolejności Waszego ubezpieczyciela oraz ubezpieczyciela sprawcy wypadku o zaistniałym zdarzeniu. Firma ubezpieczeniowa sprawcy wypadku przekaże Wam, jakie są kolejne kroki odnośnie uregulowania szkody.

Warto też zrobić dokumentację fotograficzną, sfotografować przede wszystkim:

   • Szkody wszystkich pojazdów uczestniczących w wypadku
   • Ślady przebiegu wypadku (np. ślady hamowania na jezdni)
   • Miejsce wypadku (jeśli to możliwe to różne ujęcia, z różnych perspektyw, w zbliżeniu oraz bez)
   • Dokumenty pozostałych osób uczestniczących w wypadku (to na wszelki wypadek, szczególnie jeśli kierowca nie jest właścicielem pojazdu)

Co powinien zawierać protokół z wypadku?

Nie ma tutaj sztywnych zasad. Należy zwrócić uwagę na to, żeby wszystkie elementy w protokole były dobrze widoczne i odpowiednio oznakowane. Należy odnotować wszystkie pojazdy uczestniczące w wypadku, położenie i rodzaj znaków drogowych oraz śladów wypadku, tak, aby osoby trzecie mogły na tej podstawie zrekonstruować przebieg zdarzenia.

Pamiętaj! Nigdy nie podpisuj czegoś, czego nie rozumiesz.

Co jeśli uczestnicy wypadku pochodzą z zagranicy?

W przypadku sprawców wypadku z jednego z krajów UE, likwidacja szkody następuje poprzez pełnomocnika ds. szkód zagranicznego ubezpieczyciela. Ma on siedzibę w Niemczech i możesz się z nim komunikować w języku niemieckim – niezależnie od tego, czy wypadek miał miejsce w obrębie Unii Europejskiej czy poza nią.

Jeśli sprawca wypadku pochodzi z innego państwa niż wymienione wtedy należy zasięgnąć pomocy adwokata. Likwidacja szkody poprzez zagraniczne ubezpieczenie OC może trwać bardzo długo a praktyki likwidacji szkody też bywają bardzo zróżnicowane.


Opublikowano

w

przez

Tagi: