Jak zrobić prawo jazdy w Niemczech

Prawo jazdy w Niemczech może zrobić każda osoba, która posiada niemiecki meldunek oraz ukończyła 18 rok życia. Można go rozpocząć najwcześniej na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.

Kurs prawa jazdy w Niemczech

Przed zapisaniem się na kurs prawa jazdy należy przygotować następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie o odbyciu kursu pierwszej pomocy, które są oragnizowane między innymi przez Czerwony Krzyż, Caritas, ewangelicką organizację humanitarną zakonu Joannitów (die Johanniter), czy Arbeiter-Samariter-Bund
 • Badanie wzroku wykonywane przez każdego optyka i okulistę, które zgodnie z taryfą opłat za świadczenia związane z ruchem drogowym (die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr) powinno kosztować 5,40€ (wraz z podatkiem 6,43€): taryfa opłat za świadczenia związane z ruchem drogowym (patrz cyfra 403)
 • Aktualne zdjęcie paszportowe
 • Po skompletowaniu powyższych dokumentów należy złożyć wniosek o udzielenie prawa jazdy w wydziale ds. prawa jazdy urzędu miasta. Niektóre szkoły nauki jazdy składają taki wniosek w imieniu kursanta.

Koszty prawa jazdy w Niemczech

Zarówno koszty egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego są w Niemczech uregulowane ustawowo i wynoszą aktualnie odpowiednio 20,83€ oraz 105,80€.

Przykładowe wyliczenie:

Koszty wstępne:

 • Badanie wzroku: około 7€
 • Kurs pierwszej pomocy: około 20€
 • Zdjęcie paszportowe: około 10€

Opłaty w urzędzie ruchu drogowego:

 • Wyciąg z centralnego rejestru sprawców wykroczeń drogowych: 3,30€
 • Prawo jazdy oraz wydanie pozwolenia na prowadzenia samochodów osobowych: 33,20€
 • Rejestracja prawa jazdy: 5,10€

Opłaty w szkole nauki jazdy:

 • Opłata meldunkowa: około 250€
 • Materiały do nauki: około 60€
 • Lekcje jazdy: około 805€ (23 godziny po 45 minut razy 35€)
 • Lekcje jazdy w specjalnych warunkach (Sonderfahrten): około 540€ (12 godzin po 45 minut razy 45€)

Opłaty egzaminacyjne:

 • Opłata w szkole nauki jazdy za nakłady poniesione w związku z egzaminem praktycznym: około 100€
 • Opłata za egzamin praktyczny: około 80€
 • Opłata w szkole nauki jazdy za nakłady poniesione w związku z egzaminem teoretycznym: około 50€
 • Opłata za egzamin teoretyczny: około 20€

Całkowity koszt prawa jazdy w Niemczech wynosi około 1985,40€.

Podstawowe informacje o kursie na prawo jazdy w Niemczech

Oprócz kursu teoretycznego, który ma miejsce najczęściej w pomieszczeniach szkoły nauki jazdy, kursant musi odbyć również praktyczny kurs nauki jazdy. Z reguły jedna lekcja jazdy składa się z dwóch godzin (2×45 minut), przy czym na początku odbywają się one poza miastem, gdzie ruch jest względnie niewielki. Pod koniec praktycznego kursu na prawo jazdy w Niemczech należy odbyć lekcje jazdy w specjalnych warunkach. Ustawodawca przewidział następującą liczbę tychże jazd: 5 godzin po drogach lokalnych, 4 godziny po autostradzie, 3 godziny z oświetleniem. Warto wiedzieć, że kurs praktyczny można rozpocząć niezależnie od aktualnego postępu na kursie teoretycznym.

Ile należy mieć odbytych lekcji jazdy, zanim zostanie się dopuszczonym do praktycznego egzaminu na prawo jazdy w Niemczech?

Oficjalnie nie istnieje konkretna liczba lekcji jazdy, które należy odbyć by móc zostać dopuszczonym do egzaminu praktycznego. Samo odbycie przewidzianej ustawą liczby lekcji jazdy w warunkach specjalnych nie jest równoznaczne z zakończeniem praktycznego kursu na prawo jazdy. Jazdy w warunkach specjalnych są tylko dodatkiem do tzw. „podstawowego” praktycznego kursu na prawo jazdy. Teoretycznie praktyczny kurs podstawowy może się składać z jednej lekcji jazdy (wiele zależy od umiejętności kursanta), co oznaczałoby 13 jazd niezbędnych do zostania dopuszczonym do praktycznego egzaminu na prawo jazdy w Niemczech. W praktyce rzadko kiedy ma to miejsce.

Egzamin na prawo jazdy w Niemczech

Do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy zostaje się w Niemczech dopuszczonym po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów (badanie wzroku, zaświadczenie o odbyciu kursu pierwszej pomocy, itd.) oraz zdaniu wewnętrznego teoretycznego egzaminu na prawo jazdy. W zależności od szkoły nauki jazdy wymagania dotyczące wewnętrznego testu teoretycznego są różne. W szkole nauki jazdy Paetzold w Monheim należy zdać go 3 razy bez popełnienia błędu, bądź 5 razy z maksymalnie 15 błędami. Państwowy egzamin teoretyczny jest ważny dwa lata.

Jeśli chodzi o egzamin praktyczny, to w każdej chwili można zgłosić gotowość przystąpienia do niego. Naturalnie ostateczna decyzja zostaje podjęta po konsultacji z instruktorem nauki jazdy.

Jakie pojazdy można prowadzić posiadając prawo jazdy kategorii B?

Prawo jazdy kategorii B uprawnia w Niemczech do prowadzenia pojazdów o całkowitej masie pojazdu do maksymalnie 3,5 tony oraz przyczepy o całkowitej masie do maksymalnie 750 kg (z tymże kombinacja pojazd-przyczepa nie może przekroczyć dozwolonych 3,5 tony). Przewożonych może być maksymalnie 8 osób (nie licząc kierowcy). Istnieje jednak odstępstwo od tej reguły zgodnie z którym w niektórych przypadkach kategoria prawa jazdy B uprawnia do prowadzenia pojazdów o całkowitej masie pojazdu do 4,75 tony. Dotyczy to osób, które są członkami ochotniczej straży pożarnej, służb sanitarnych lub ratunkowych i prowadzą pojazdy służbowe podczas wykonywania akcji ratunkowych, bądź innych, związanych z wykonywaną czynnością. Osoby te muszą posiadać prawo jazdy kategorii B przez minimum 2 lata oraz zostać zapoznane z techniką oraz prowadzeniem takiego pojazdu.


Opublikowano

w

przez

Tagi: