Kiedy zapłacisz za akcję ratunkową z własnej kieszeni?

Koszty przeprowadzenia akcji ratunkowej w Niemczech zależą od zakresu podejmowanych czynności, angażowanych środków, a także czasu jej trwania. Istotne jest również, jak liczny był zespół ratowników zaangażowanych w przeprowadzenie akcji ratunkowej oraz jakim sprzętem musiał się posługiwać.

Co do zasady, koszt akcji ratunkowych przeprowadzanych przez straż pożarną czy Czerwony Krzyż ponosi gmina. Natomiast w przypadku konieczności udzielenia pomocy medycznej, koszty te ponosi kasa chorych. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli miał miejsce wypadek samochodowy: wówczas koszt pomocy pokrywany jest przez ubezpieczalnię sprawcy, a gdy przy wypadku interweniuje policja – przez państwo.

Co się dzieje w przypadku nadużycia telefonu ratunkowego?

W przypadku działań umyślnych i wywoływania fałszywego alarmu, koszty związane z przeprowadzeniem zbędnej akcji ratunkowej pokrywane są z kieszeni sprawcy. Natomiast należy pamiętać, że nikt nie wymaga od nas poprawnej oceny sytuacji i ustalenia, czy faktycznie ma miejsce bezpośrednie zagrożenie życia. Jeżeli okaże się, że akcja ratunkowa była niepotrzebna, ale osoba która ją wywołała nie mogła o tym wiedzieć, to nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Jakie są koszty akcji ratunkowej w Niemczech?

W przypadku akcji ratunkowej służb naziemnych, koszty naliczane są za każdą godzinę działań. Uwzględnia się przy tym stopień wykształcenia personelu biorącego udział w akcji oraz rodzaju pojazdów, które zostały w niej użyte. Kiedy do udziału w akcji niezbędne jest wykorzystanie helikoptera ratunkowego, koszty te rozlicza się za każdą minutę jego udziału w niej. Każda minuta pracy helikoptera (z uwzględnieniem personelu medycznego i obsługi), czyli od startu do lądowania, waha się w granicach 40 – 60 Euro za minutę.

Godzina pracy karetki pogotowia w Niemczech generuje koszt ok. 100 €/h, dodatkowo udział lekarza zwiększa ten koszt o 160€, natomiast w pełni wyposażony pojazd ratunkowy to ok 300€ za godzinę pracy. Dla porównania wyjazd na akcję wozu strażackiego to koszt rzędu 150€, a dźwigu ponad 300€.


Opublikowano

w

przez

Tagi: