Kurzarbeitergeld w hrXP – zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy

Kurzarbeitergeld to kolejne narzędzie z jakiego korzystało HR XPERIERIENCE GROUP w czasie pandemii COVID-19. W miesiącach od kwietnia do czerwca pracownicy mogli otrzymać zasiłek od Federalnej Agencji Pracy, wypłacany ze środków ubezpieczenia na wypadek bezrobocia z tytułu skróconego czasu pracy. Zasiłek ten był wypłacany na wniosek pracodawcy.
Kilka z magazynów (Ulm, Ludwigsfelde, Haldensleben, Berbersdorf, Lubbenau), w jakich pracowali nasi pracownicy zredukowało swoją działalność. Tym samym zostali oni pozbawieni możliwości zarabiania. Aby zaradzić tej sytuacji zawnioskowaliśmy o zasiłek KUG, dzięki czemu nasi pracownicy mogli przetrwać najtrudniejszy okres pandemii. Według „Ifo Institute” (Instytut Badań Ekonomicznych) z powodu koronakryzysu liczba pracowników otrzymujących to świadczenie w Niemczech wzrosła w maju do 7,3 miliona.

Zasiłek Kurzarbeitergeld to 60{8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7} utraconego wynagrodzenia netto, a jeżeli pracownik posiadał dziecko to zasiłek wynosił 67{8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7}. O wypłatę KUG dla swoich pracowników mógł zawnioskować pracodawca przygotowując odpowiednie dokumenty do Federalnej Agencji Pracy.
W związku z zaistniałą sytuacją poinformowaliśmy naszych pracowników, że chcąc uniknąć zwolnień, wprowadzamy skrócony wymiar czasu. Jednocześnie zapewniliśmy ich o zachowaniu dla nich miejsca pracy jak tylko sytuacja wróci do normy. Wprowadzając to rozwiązanie pracownicy hrXP pomimo braku pracy, ze względu na przestoje w branży logistycznej, otrzymali wsparcie finanse pozwalające im utrzymać siebie oraz bliskich w tym czasie.

Kiedy wybuchła pandemia koronawirusa, dokładne zasady rozliczenia KUG nie były jeszcze znane. Mimo to hrXP jako jedna z nielicznych agencji zatrudnienia na niemieckim rynku podjęła ryzyko i wypłaciła swoim pracownikom zasiłek z własnych środków. Miał on być częściową rekompensatą za utracony zarobek. Była to spora kwota dla firmy, zwłaszcza w obliczu zbliżającego się kryzysu. Z Kurzarbeitgeld skorzystało około 100 pracowników, a średnio na przestrzeni kwietnia i maja wypłaciliśmy ok 800€ każdemu z nich.
Dziś możemy być z tego dumni, iż w obliczu trudnej sytuacji związanej z COVID-19 nie odeszliśmy od misji firmy, jaką jest troska o pracownika w miejscu zatrudnienia poprzez tworzenie stabilnego i bezpiecznego środowiska pracy oraz życia.

Szczegółowe informacje możesz przeczytać klikając w poniższy link:
https://www.dgb.de/-/xRE


Kurzarbeitergeld bei hrXP

Das Kurzarbeitergeld ist ein weiteres Instrument, das die HR XPERIERIENCE GROUP während der COVID-19-Pandemie einsetzt. In den Monaten April bis Juni konnten die Beschäftigten von der Bundesagentur für Arbeit eine Leistung erhalten, die aus den Arbeitslosenversicherungskassen für Kurzarbeit gezahlt wurde. Diese Zulage wurde auf Antrag des Arbeitgebers gezahlt.
Mehrere der Lagerhäuser (Ulm, Ludwigsfelde, Haldensleben, Berbersdorf, Lubbenau), in denen unsere Mitarbeiter arbeiteten, reduzierten ihre Aktivitäten. Dadurch wurde ihnen die Möglichkeit genommen, Geld zu verdienen. Um hier Abhilfe zu schaffen, beantragten wir eine KUG-Leistung, die es unseren Mitarbeitenden ermöglichte, die schwierigste Zeit der Pandemie zu überstehen. Nach Angaben des „Ifo-Instituts (Institut für Wirtschaftsforschung) aufgrund der Koronarkrise stieg die Zahl der Arbeitnehmer, die diese Leistung in Deutschland beziehen, im Mai auf 7,3 Millionen.

Das Kurzarbeitergeld beträgt 60 {8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7} des entgangenen Nettogehalts, und wenn der Arbeitnehmer ein Kind hatte, betrug die Leistung 67 {8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7}. Das KUG-Entgelt für seine Beschäftigten könnte vom Arbeitgeber durch Vorlage der entsprechenden Unterlagen bei der Bundesagentur für Arbeit eingefordert werden.
Angesichts dieser Situation haben wir unsere Mitarbeiter darüber informiert, dass wir, um Entlassungen zu vermeiden, eine kürzere Frist einführen. Gleichzeitig haben wir ihnen versichert, dass der Arbeitsplatz für sie erhalten bleibt, sobald sich die Situation wieder normalisiert. Durch die Einführung dieser Lösung wurden die Mitarbeiter von hrXP trotz des Mangels an Arbeit aufgrund der Ausfallzeiten in der Logistikbranche finanziell unterstützt, um sich und ihre Angehörigen in dieser Zeit zu erhalten.

Als die Coronavirus-Pandemie ausbrach, waren die genauen Regeln der KUG-Buchführung noch nicht bekannt. Nichtsdestotrotz war hrXP eine der wenigen Arbeitsvermittlungen auf dem deutschen Markt, die Risiken eingegangen ist und ihren Mitarbeitern Zulagen aus eigenen Mitteln ausbezahlt hat. Es sollte eine teilweise Entschädigung für den entgangenen Verdienst sein. Dies war ein beträchtlicher Betrag für das Unternehmen, vor allem angesichts der bevorstehenden Krise. Etwa 100 Beschäftigte profitierten vom Kurzarbeitsgeld, und im Durchschnitt zahlten wir im April und Mai jeweils etwa 800 € an jeden von ihnen.
Heute können wir stolz darauf sein, dass wir angesichts der schwierigen Situation von COVID-19 nicht von der Mission des Unternehmens abgewichen sind, die darin besteht, durch die Schaffung eines stabilen und sicheren Arbeits- und Lebensumfelds für den Arbeitnehmer am Arbeitsplatz zu sorgen.

Sie können die Details lesen, indem Sie auf den folgenden Link klicken
https://www.dgb.de/-/xRE


Opublikowano

w

przez

Tagi: