Podatek dochodowy w Niemczech

System podatkowy w Niemczech znacznie różni się od tego w Polsce. Wielu osobom, szczególnie tym, które wyjeżdżają do pracy u naszych zachodnich sąsiadów po raz pierwszy, wydaje się on bardzo skomplikowany.

W niemieckim systemie fiskalnym wyróżniamy aż 6 klas podatkowych. Wybór odpowiedniej z nich jest o tyle istotny, że ma wpływ na wysokość wynagrodzenia netto oraz zwrotu podatku, który pracownik może otrzymać po dokonaniu rocznego rozliczenia. Dodatkowo, klasy podatkowe różnią się wysokością miesięcznej kwoty wolnej od podatku.

O przydzieleniu do konkretnej klasy podatkowej decyduje Finanzamt (Urząd Skarbowy), po przeanalizowaniu stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej podatnika.

Co do zasady, osoby nie żyjące w związkach małżeńskich, automatycznie otrzymują klasę 1 lub 6, natomiast małżeństwa klasę 4.

Klasa I
ok. 28{8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7} podatku (miesięczny dochód wolny od podatku – do 983 EUR)

  • kawaler/panna
  • osoby rozwiedzione,
  • osoby pozostające w długotrwałej separacji,
  • osoby zamężne, których małżonek przebywa poza Unią Europejską
  • osoby owdowiałe (powyżej dwóch lat po śmierci współmałżonka)

Klasa II
(miesięczny dochód wolny od podatku – do 1178 EUR)

  • osoby samotnie wychowujące dzieci, na które dostają zasiłek rodzinny

Klasa III
ok. 26{8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7} podatku (miesięczna kwota wolna od podatku – do 1862 EUR)

  • osoby, których współmałżonek wybrał 5. klasę podatkową

Klasa IV
(miesięczny dochód wolny od podatku – do 983 EUR)

  • osoby, których współmałżonek przynależy do klasy IV

Klasa V
(miesięczny dochód wolny od podatku – do 104 EUR)

  • osoby, których współmałżonek wybrał 3. klasę podatkową

Klasa VI
(brak miesięcznego dochodu wolnego od podatku)

  • osoby samotne i małżonkowie wykonujący więcej niż jedną pracę (ta klasa podatkowa dotyczy wówczas drugiej pracy).

Przyznawana jest również osobom niezarejestrowanym w urzędzie.

W celu zmiany klasy podatkowej, należy udać się do niemieckiego urzędu meldunkowego (Einwohnermeldeamt) wraz z dowodem osobistym i europejskim aktem małżeństwa.


Opublikowano

w

przez

Tagi: