Świadectwo pracy

Po zakończonym stosunku pracy w Niemczech masz prawo żądać od pracodawcy wydania pisemnego zaświadczenia o pracy zgodnie z § 109 ust. 2 Ustawy o Działalności Gospodarczej (Gewerbeordnung).

Zaświadczenie to pełni rolę świadectwa pracy i zawiera ważne informacje dotyczące przeszłości zawodowej pracownika w danym przedsiębiorstwie. Istotne jest, abyś po otrzymaniu go zwrócił uwagę na jego treść, gdyż dzięki niemu możesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Świadectwo pracy w Niemczech musi spełniać dwa warunki:

  • musi być prawdziwe
  • musi ono być „przychylne”, czyli były szef nie może otwarcie krytykować pracownika

Rodzaje świadectw pracy w Niemczech

  • Proste świadectwo pracy – einfaches Arbeitszeugnis – zawiera obiektywne oraz rzeczowe fakty dotyczące charakteru i czasu trwania zatrudnienia
  • Kwalifikowane świadectwo pracy – qualifiziertes Arbeitszeugnis – zawiera dodatkowo ocenę wyników pracy pracownika oraz jego zachowania, na przykład w stosunku do innych pracowników. Jest to bardziej powszechna forma.
  • Okresowe świadectwo pracy – Zwischenzeugnis – wydane jako zaświadczenie w trakcie trwania stosunku pracy, np. kiedy zmienił się przełożony po dłuższym okresie trwania zatrudnienia

Wymogi formalne dotyczące świadectwa pracy w Niemczech

  • Sformułowanie świadectwa pracy w Niemczech – musi być sporządzone na piśmie i wydrukowane na papierze. Nie wolno go wysyłać pocztą lub pisać ołówkiem lub ręcznie.
  • Indywidualność świadectwa pracy
  • Poprawność danych osobowych
  • Podsumowanie (opcjonalne) – pracodawca może podziękować pracownikowi za współpracę. Brak tzw. formuły końcowej może być interpretowany negatywnie.
  • Podpis – przełożonego lub kierownika personalnego.


Opublikowano

w

przez

Tagi: