Zakup mieszkania w Niemczech

Jeśli postanowisz osiedlić się w Niemczech na dłużej lub na stałe, na pewno będziesz myślał o zakupie mieszkania. Warto zatem pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

  • Kupno mieszkania musi być potwierdzone notarialnie. Notariusz zajmuje się kontrolą umowy sprzedaży, poucza o jej skutkach i wnioskuje o wpis do księgi wieczystej.
  • Księgę wieczystą prowadzi Urząd Ksiąg Wieczystych (niem. Grundbuchamt) przy Sądzie Rejonowym (niem. Amtsgericht). Każdy zainteresowany kupnem danej nieruchomości ma prawo wglądu w każdej chwili w jej księgę wieczystą.
  • Dzięki porozumieniom międzynarodowym dotyczącym nabywania nieruchomości, obywatele wszystkich państw członkowskich UE mogą bez ograniczeń kupować domy lub mieszkania w Niemczech.
  • Przed zakupem warto jest skorzystać z usług zaprzysiężonego rzeczoznawcy (cena, sprawy techniczne, zaległe naprawy, ew. koszty związane z podleganiem prawu o ochronie zabytków). Wartość rynkowa może zostać też potwierdzona przez miejską komisję ekspertów (niem. städtischer Gutachterausschuss).
  • Kupujący powinien się zabezpieczyć w umowie na wypadek niezawinionego odstąpienia od umowy sprzedaży. Dzięki temu nie powstaną dla niego żadne dodatkowe koszty notarialne czy koszty związane z księgą wieczystą.

W związku z zakupem nieruchomości w Niemczech ponosi się następujące koszty:

  • Koszty notariusza i koszty rejestrowe (koszty związane z pomiarem nieruchomości i wpisem do księgi wieczystej), które wynoszą od 1 do 1,5 {8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7} ceny nieruchomości (koszty ponosi kupujący)
  • Podatek od nabycia nieruchomości, który wynosi 3,5 {8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7} ceny nieruchomości (możliwe są niewielkie różnice w zależności od regionu)
  • Prowizja maklerska, która wynosi średnio od 2 do 6,9 {8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7} +VAT oraz ewentualne honoraria dla rzeczoznawcy, doradcy podatkowego czy radcy prawnego.

Oprócz tego doliczyć należy co kwartał podatek od nieruchomości (jego wysokość różni się w zależności od rodzaju nieruchomości i jej położenia).


Opublikowano

w

przez

Tagi: