Zbieranie grzybów w Niemczech

Dopuszczalna ilość grzybów na osobę

W Niemczech nie obowiązują ograniczenia wagowe, lecz ilościowe, tzn grzyby możemy zbierać tylko na własny użytek. W zależności od regionu, niewielka ilość oznacza tyle, ile wystarczy na jeden lub dwa posiłki.

Szczególne restrykcje dotyczą grzybów chronionych, czyli między innymi koźlarza pomarańczowożółtego, smardza jadalnego, pieprznika jadalnego (kurka) oraz borowika. Te zgodnie z prawem mogą być zbierane wyłącznie w niewielkich ilościach i tylko na własny użytek. Bardzo rzadkie grzyby, jak np. trufla czy gąska zielonka, nie mogą być w Niemczech w ogóle zbierane.

Ważne jest aby, przed pójściem w Niemczech na grzyby, zapoznać się z regulacjami prawnymi dotyczącymi zbierania grzybów na stronach internetowych danej gminy. Ilość grzybów, która może zostać zebrana przez jedną osobę na dzień, jest różna w zależności od landu i w większości przypadków wynosi pomiędzy kilogramem do dwóch kilo grzybów na osobę na dzień. Te nie mogą być jednak zbierane w celach komercyjnych, lecz wyłącznie na własny użytek.

Zakaz komercyjnego zbierania grzybów

Zbieranie grzybów może być bardzo opłacalne. Restauracje w Niemczech płacą do 50 euro za kilogram borowików. Nie wszyscy grzybiarze zdają sobie jednak z tego sprawę, iż komercyjne zbieranie grzybów w Niemczech jest w przypadku braku pozwolenia zabronione. Nie ma przy tym znaczenia, czy grzyby są sprzedawane na stoisku targowym, czy bezpośrednio restauracjom.

W lasach prywatnych wyłącznie z zezwoleniem

Grzybiarze w Niemczech muszą również przestrzegać prawa własności. Zbieranie grzybów w lasach prywatnych jest dozwolone wyłącznie za zgodą właściciela. Zakaz zbierania grzybów (i innych owoców leśnych) obowiązuje w parkach publicznych, rezerwatach przyrody, parkach narodowych oraz lasach, gdzie prowadzona jest wycinka drzew. W Niemczech obowiązuje ogólna zasada, która mówi, iż do lasu można wchodzić, jeśli ten nie jest ogrodzony albo świeżo zasadzony.

Zbieranie jagód, orzechów i roślin

Ograniczenia dotyczą nie tylko zbierania grzybów, ale także jagód, orzechów i roślin. Zgodnie ze Związkiem Ochrony Przyrodu (Naturschutzbund, w skrócie NABU), dozwolone jest zebranie bukietu kwiatów, składającego się ze znanych i powszechnie występujących gatunków. Bukiet nie może być jednak zbyt duży, i powinien się zmieścić w dłoni, trzymany pomiędzy kicukiem i palcem wskazującym.

Podobne regulacje dotyczą zbierania jagód w Niemczech: dozwolone jest zbieranie dzikich jagód wyłącznie na własny użytek, a ich ilość nie może przekroczyć pełnej miski, wystarczającej do zrobienia przykładowo marmolady. Osoby, które zbierają jagody w celach komercyjnych, żeby sprzedać wyprodukowaną marmoladę, również musza posiadać odpowiednie pozwolenie.


Opublikowano

w

przez

Tagi: